Комунальний заклад "Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міської ради Харківської області"

 

Вибір підручників для 5-го класу в 2018/2019 н.р.

ВИТЯГ з ПРОТОКОЛУ № 1

засідання педагогічної ради ХФМЛ № 27

від 12.02.2018

Голова педагогічної ради: Єременко Ю.В.

Секретар педагогічної ради: Козлова С.В.

Присутні: 46 членів педагогічного колективу

Відсутні: 9 членів педагогічного колективу

Порядок денний:

 

3. Ознайомлення з листом Міністерства освіти і науки України №1\9-79 від 06.02.2018 року «Про вибір і замовлення підручників для 5 класу», рекомендаціями Департаменту освіти і науки щодо вибору та замовлення підручників для 5 класу. (Доповідач Козлова С.В. )

4. Про вибір та замовлення підручників для 5 класу.(Доповідачі завідуючі кафедр, голови МО).

 

3. Ознайомлення з листом Міністерства освіти і науки України №1\9-79 від 06.02.2018 року «Про вибір і замовлення підручників для 5 класу», рекомендаціями Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації  щодо вибору та замовлення підручників для 5 класу. (Доповідач Козлова С.В. )

Слухали:  заступника директора з НВР Козлову С.В., яка ознайомила присутніх з листом Міністерства освіти і науки України №1\9-79 від 06.02.2018 року «Про вибір і замовлення підручників для 5 класу», рекомендаціями Департаменту освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації  (Лист від 08.02.2018 № 01-32/555 ); з інструктивно-методичними рекомендаціями КВНЗ «ХАНО» щодо вибору та замовлення підручників для 5 класу

Постановили:  інформацію прийняти до відома і до виконання.

 

4. Про вибір та замовлення підручників для 5 класу.(Співдоповідачі завідуючі кафедр, голови МО).

Слухали:  завідуючу кафедри математики Харік О.Ю. про вибір підручника з математики для 5 класу.  Вона доповідала про підсумки обговорення членами кафедри запропонованих підручників і вибір підручника «Математика», (авт. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б, Якір М.С.), ТОВ ТО "Гімназія".

Постановили:  інформацію прийняти до відома і до виконання.

 

Слухали:  завідуючу кафедри філології Лугову С.Ф. про вибір підручників з української мови та літератури, російської мови та зарубіжної літератури для класів з українською мовою навчання, та російської мови та літератури для класів з російською мовою навчання. Члени методичного об’єднання обрали наступні підручники :

«Українська мова» підручник для 5 класу, (авт. Глазова О. П.), ТОВ "Видавничий дім "Освіта";

«Українська література» підручник для 5 класу, (авт. Авраменко О. М.), ТОВ "Видавництво "Грамота";

«Російська мова (5-й рік навчання) для закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою. 5 клас» (авт. Давидюк Л.В.), ТОВ "Видавництво "Світоч"

«Зарубіжна література» підручник для 5 класу, (авт. Волощук Є.В.), ТОВ "Видавництво "Генеза".

«Російська мова» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням російською мовою ( авт. Бикова К.І., Давидюк Л.В., Рачко О.Ф., Снітко О.С.), ТОВ "Видавничий  дім "Освіта"

«Інтегрований курс «Література» (російська та зарубіжна)» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням російською мовою (авт. Ісаєва О.О., Клименко Ж.В.),  ТОВ "СИЦИЯ"

Постановили:   інформацію прийняти до відома і до виконання.

Слухали:  завідуючу кафедри іноземних мов Гордевську Т.В. про вибір підручника з англійської мови для 5 класу: - «Англійська мова 5-й рік навчання)» підручник для 5 класу  закладів  загальної середньої освіти, (авт. Карпюк О.Д. ), ТОВ "Видавництво Астон"

Постановили:  інформацію прийняти до відома і до виконання.

Слухали:  завідуючого кафедри фізики Гельфгата І.М. про вибір підручника з природознавства для 5 класу: - "Природознавство" підручник для 5 класу, (авт. Ярошенко О.Г., Бойко В.М.), ТОВ "Світоч";

Постановили:  інформацію прийняти до відома і до виконання.

Слухали:   голову МО вчителів біології, хімії, основ здоров’я Кравченко О.А. про вибір підручника з предмету «Основи здоров’я»: «Основи здоров’я» підручник для 5 класу, (авт. Бех І.Д., Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., Страшко С.В.), ТОВ Видавництво " Алатон".

Постановили:  інформацію прийняти до відома і до виконання.

 

Голова педагогічної  ради ліцею                               Ю.В.Єременко

Секретар педагогічної  ради                                     С.В.Козлова

 

 

Завантажити Протокол № 5 від 26.04.2018