Комунальний заклад "Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міської ради Харківської області"

 

Учнівське самоврядування

   ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СВІТЛО"

РОЗШИФРОВКА НАЗВИ ДЮО 

Спільна
Відкрита
Інтелектуальна
Толерантна
Лідерська 
Організація
 

ДЕВІЗ ДЮО

Навчання - світло!
Ми йдемо до перемоги!
І жодні труднощі 
Не звернуть нас з дороги!
 
Прийнятий на учнівській конференції
ФМЛ № 27 Жовтневого району
м.Харкова
«20» вересня 2004 року  

СТАТУТ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «СВІТЛО» ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ЛІЦЕЮ № 27  

І. Загальні положення
1. Дитячо-юнацька організація «Світло» - добровільне обєднання учнів, діє на принципах рівноправності їх членів, утворене для вироблення навичок самоврядування, вміння працювати на засадах партнерства.
2. Дитячо-юнацька організація «Світло» (далі ДЮО) орієнтується на ідеали гуманного та демократичного суспільства та діє згідно до Конституції України, Загальної Декларації прав людини, Конвенції про права дитини, Закону України «Про обєднання громадян», Закону «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», закону «Про молодіжні та дитячі громадські організації», Закону «Про освіту», Декларації про загальні засади державної молодіжної політики в Україні і даним Статутом.
3. Членами ДЮО можуть бути діти та підлітки віком від 10 до 18 років, які навчаються у ФМЛ № 27, незалежно від національної, соціальної та релігійної незалежності. Вступ в організацію дітей відбувається за їхнім бажанням.
4. Вищим органом ДЮО є рада координаторів центрів. Керує радою актив – голова і два заступники.
5. Член ДЮО за власним бажанням може вибути, повідомивши про це актив ДЮО.
6. Організація має символіку, правила.
7. ДЮО співпрацює з педагогічним колективом та Радою ФМЛ №27.
8. ДЮО має консультантів з числа педагогів та адміністрації ФМЛ №27.  
ІI. Мета і завдання.
Метою роботи ДЮО є:
1. Формування ініціативної, соціально активної, духовно багатої, національно свідомої, спроможної приймати рішення особистості.
2. Підтримання позитивного духовно-морального клімату взаємних стосунків між дітьми, педагогами, батьками.
3. Утвердження учнів як організаторів і відповідальних за якість життя колективу, а саме самодіяльність і самоорганізація у різних видах діяльності з метою задовольняння потреби учнів у самоврядуванні.
4. Отримання навичок лідерської майстерності.
 Завдання роботи ДЮО:
1. Створення умов для самореалізації особистості та поширення її світогляду.
2. Визначення перспектив роботи учнівського колективу, планування та організація його життєдіяльності.
3. Стимулювання інтересу до навчання, трудової і суспільно корисної діяльності.
4. Розкриття і розвиток лідерських здібностей.
5. Обєднання однодумців для корисних справ.
6. Створення оптимальних умов для виявлення і розвитку творчих здібностей учнів, забезпечення простору для ініціативи, творчості і самодіяльності учнів від пошуку корисних справ до їх реалізації і підбиття підсумків.
III. Права та обов'язки членів ДЮО „Світло".
1.  Члени ДЮО мають право:
- на вільний вступ та вихід із ДЮО;
- на вільний  вибір  первинного  осередку  (центру)  відповідно  до  своїх нахилів та
здібностей;
-  обирати і бути обраним до активів ДЮО і центрів;
-  брати участь у всіх заходах, які проводить ДЮО;
-  вносити пропозиції до керівних органів ДЮО з питань, пов'язаних з її діяльністю.
2.  Обов'язки членів ДЮО:
-  визнавати Статут організації та дотримуватися його;
-  збиратися на засідання, ухвалювати рішення і виконувати їх;
-  брати активну участь у роботі ДЮО.
IV. Керівні органи ДЮО:
-  вищим органом ДЮО є рада координаторів центрів, яку скликають 2 рази на півріччя.
-  рішення ради координаторів центрів дійсні при наявності двох третин складу ради та
приймаються простою більшістю голосів;
-   головою ради координаторів центрів ДЮО може бути учень 9-11-го класів, якого
обирають строком на один рік шляхом голосування на засіданні учнівської конференції
ДЮО;
-   заступниками голови ДЮО (2 учні) можуть бути учні 7-11 класів, яких обирають
строком на один рік шляхом голосування на засіданні учнівської конференції ДЮО;
-   учнівська конференція збирається 2 рази на рік (на початку І та II семестрів), до складу
якої входять всі члени ДЮО «Світло»;
-   центри (напрями роботи) визначаються на засіданні учнівської конференції на початку
нового навчального року; -   координаторами центрів можуть бути учні 5-11 класів, яких обирають строком на один рік шляхом голосування на засіданнях центрів. Кількісний склад центрів повинен бути не менш 8 учнів;
-  засідання центру відбувається не менш ніж один раз на місяць;
-  голова ради,  заступники  голови,   координатори  центрів  можуть  бути  достроково
переобраним за вимогою більшості членів ДЮО;
-  рада координаторів центрів взаємодіє із старостами класів;
- старостат є безпосереднім зв'язковим між радою координаторів центрів, колективом
класу та класним керівником (доводить до їхнього відома плани, завдання, рішення ради
координаторів, центрів ДЮО);
-  співпраця із ліцейськими агітбригадами „ДЮГГ, „ЮІР", екологічною агітбригадою;
-  у разі необхідності реорганізація діяльності ДЮО проводиться на засіданні учнівської конференції