Комунальний заклад "Харківський фізико-математичний науковий ліцей № 27 Харківської міської ради"

 

Доступ публічної інформації

Публічна інформація – відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, яка була отримана або створена у процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

 

Конфіденційна інформація - це інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.

 

Таємна інформація - це інформація, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю.

 

Службова інформація - міститься у документах суб’єктів владних повноважень, що становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

 

 

 

 

   Відповідальний за забезпечення доступу до публічної інформації Харківського фізико-математичного ліцею № 27 Харківської міської ради Харківської області Козлова Світлана Вікторівна, заступник директора з навчально-виховної роботи,   м. Харків, вулиця Мар'їнська, 12/14, тел. 733-02-82