Комунальний заклад "Харківський фізико-математичний науковий ліцей № 27 Харківської міської ради"

 

Методична робота

МЕТОДИЧНА РОБОТА
Методична робота як система цілеспрямованої, теоретичної, практичної; колективної, групової або індивідуальної діяльності педагогів спрямована на підвищення педагогічної мобільності та професійної майстерності вчителів в усіх аспектах.
СТРУКТУРА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ЛІЦЕЮ:
 • Педагогічна рада;
 • Методична рада;
 • Предметні комісії та предметні кафедри;
 • Робота над навчально-методичною проблемою;
 • Психолого-педагогічні семінари;
 • Оперативні наради;
 • Робота творчих та проблемних груп;
 • Розповсюдження досвіду роботи вчителя;
 • Підвищення кваліфікації;
 • Атестація педагогічних працівників;
 • Самоосвітня діяльність;
 • Участь у професійних конкурсах;
 • Педагогічна інтернатура;
 • Проведення наукових заходів;
 • Науково-дослідницька та експериментальна робота;
 • Робота з обдарованими дітьми.
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, НАПРЯМИ ТА ЗМІСТ РОБОТИ
МЕТОДИЧНОЇ РАДИ ЛІЦЕЮ:

 

 • розробка й координація основних напрямів методичної роботи;
 • формування цілей та завдань методичної роботи;
 • координація діяльності та внесення пропозицій щодо удосконалення діяльності предметних комісій та предметних кафедр;
 • розгляд стратегічно важливих пропозиції щодо розвитку ліцею, методичного забезпечення освітнього процесу чи необхідності його коригування;
 • внесення пропозицій щодо розроблення стратегічних документів ліцею (програм розвитку, освітньої програми, навчального плану);
 • аналіз проведення й результатів комплексних нововведень, досліджень, проєктів, що мають значущі наслідки для розвитку ліцею в цілому;
 • надання дієвої методичної допомоги вчителям: сприяння професійному вдосконаленню особистості педагога та розвитку його професійної компетентності;
 • внесення пропозицій,  координація форм і методів роботи, створення умов для безперервного підвищення кваліфікації та самоосвіти з підвищення педагогічної майстерності, удосконалення фахової підготовки педагогічних працівників;
 • сприяння розвитку творчого потенціалу педагогів, впровадження досягнень кращого педагогічного досвіду та опанування новими освітніми технологіями;
 • робота з вивчення і узагальнення передового педагогічного досвіду вчителів ліцею, визначення   шляхів   його  творчого  використання;
 • внесення пропозицій щодо проведення атестації педагогічних працівників;
 • пошук шляхів оновлення й збагачення змісту, форм і методів щодо  досягнення оптимальних результатів в освітньому процесі;
 • внесення пропозицій зі створення тимчасових творчих груп;
 • сприяння професійному становленню молодих та малодосвідчених вчителів;
 • внесення пропозицій щодо організації взаємодії з іншими закладами освіти, науково-дослідницькими установами з метою обміну досвідом і передовими технологіями в області освіти;
 • аналіз і внесення пропозицій щодо підвищення рівня освітнього процесу і якості знань учнів;
 • внесення пропозицій щодо удосконалення матеріально-технічної бази ліцею, забезпечення інноваційних процесів в ліцеї необхідними фінансовими, матеріально-технічними й іншими ресурсами;
 • розробка положень про проведення ліцейських конкурсів;
 • взаємовідвідування уроків вчителями з метою обміну досвідом і вдосконалення методики викладання навчальних предметів;
 • порушення питання перед адміністрацією ліцею про заохочення педагогічних працівників за активну участь в освітній, дослідно-пошуковій, експериментальній, науково-методичній і проєктно-дослідницькій діяльності.