Комунальний заклад "Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міської ради Харківської області"

 

План протидії

ПЛАН ЗАХОДІВ

комунального закладу «Харківський фізико-математичний ліцей №27

Харківської міської ради Харківської області»,

спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню)

на 2020/2021 навчальний рік

 

№ з/п

Тема

заходу

Термін проведення

Відпові-

дальний

Примітки

1. Організаційні заходи

1

Здійснювати систематичне опрацювання нормативно-правової та методичної бази з питань профілактики випадків булінгу

постійно

Адміністрація ліцею

 

2

Забезпечити проведення широкої інформаційно-роз’яснювальної роботи серед усіх учасників освітнього процесу стосовно виконання вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» та забезпечити відкритий доступ до інформації та документів щодо протидії булінгу.

Лютий-березень

Адміністрація, соціально-психологічна служба, учителі, класні керівники

 

3

  1. Заслухати на засіданні педагогічної ради ліцею питання «Шкільний булінг та формування безпечного освітнього середовища» (щодо профілактики негативних явищ в учнівському середовищі).

лютий 

Адміністрація

 

4

На засіданнях класних керівників розглянути питання:

- Протидія булінгу у класному колективі,

- Порядок розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення. 

Лютий. березень

Чудак С.Є.

 

5

На батьківських зборах розглянути питання про права дитини, дотримання їх у родині, вплив сім’ї на формування особистості дитини

Лютий

Класні керівники

 

6

Брати участь у семінарах, нарадах, інших заходах   з питань     профілактики булінгу у шкільному середовищі, заходах, спрямованих на виховання міжнаціональної поваги й нетерпимого ставлення до проявів расизму та ксенофобії та інш.

Протягом навчального року

Педагогічні працівники

 

7

Аналізувати та розглядати на нарадах при директорі додержання педагогічними працівниками вимог законодавства щодо забезпечення захисту дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства,   підвищувати рівень персональної відповідальності педагогічних працівників за дотриманням законодавства з цих питань

Відповідно до плану роботи на навчальний рік

Адміністрація

 

8

Здійснити перевірку приміщень, території ліцею з метою виявлення місць, які потенційно можуть бути небезпечними та сприятливими для вчинення булінгу

Лютий

Заступник директора з господарської роботи

 

9

Запровадити контрольно-пропускний режим у ліцеї у співпраці з працівниками Муніципальної охорони

Протягом навчального року

Заступник директора з господарської роботи

 

10

Запровадити спостереження через веб-камери за місцями загального користування приміщення ліцею,  щкільного подвіря, спортивних, ігрових площадок тощо.

Протягом навчального року

Заступник директора з господарської роботи

 

11

Організувати чергування учителів і учнів у ліцеї. Тримати під постійним контролем стан організації дієвого чергування педагогічних працівників на потенційно небезпечних та сприятливих для вчинення булінгу ділянках (сходи, вестибюлі, їдальня, роздягальні спортивної зали, гардероб тощо).

Протягом навчального року

Чудак С.Є.

 

12

Забезпечити розробку, затвердження та оприлюднення плану заходів, пов’язаних із запобіганням та протидією булінгу у ліцеї.

Лютий

Безсонова Н.О.

 

13

З метою неупередженого з’ясування випадків булінгу відповідно до заяв, що надійшли, створити Комісію з розгляду випадків булінгу(цькування) у ліцеї та забезпечити виконання її рішень.

Лютий

Адміністрація

 

14

Забезпечити надання соціальних та психолого- педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу.

Протягом навчального року

Адміністрація

 

15

З метою нейтралізації   гіперактивності та проявів агресії у дітей та підлітків внести зміни до плану виховної роботи ліцею у бік збільшення кількості спортивних та інтелектуальних змагань командного типу.

червень

Чудак С.Є., учителі  

 

16

Невідкладно інформувати Департамент  освіти Харківської міської ради про випадки булінгу та домашнього насильства

У разі виникнення події

Адміністрація

 

2. Соціально-психологічний супровід

1

Організувати соціальний психолого-педагогічний супровід здобувачів освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу.

Протягом навчального року

Соціально-психологічна служба

 

2

Створити банк інструментарію для діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах

Протягом навчального року

Соціально-психологічна служба

 

3

З метою здійснення аналізу ризиків виникнення всіх форм насильства серед дітей та учнівської молоді проводити діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах:

–  спостереження за міжособистісною поведінкою здобувачів освіти;

–   опитування (анкетування) учасників освітнього процесу (скринінгове соціально-психологічне дослідження за анкетою „Моє життя у сім'ї та школі”. (Мета проведення: вивчення проблеми жорстокого поводження з дітьми у сім’ї  та школі)  ;

–   психологічні діагностики мікроклімату, згуртованості класних колективів та емоційних станів учнів;

–     соціальне дослідження наявності референтних груп та відторгнених в колективах (вивчення міжособистісних стосунків серед учнів 5 класів, визначення соціального статусу учня у колективі за  методикою діагностики міжособистісних відносин («Соціометрія») Дж. Морено);

–      визначення рівня тривоги та депресії учнів.

 

 

 

 

Протягом навчального року

 

 

Лютий

 

 

 

 

Протягом навчального року

 

 

 

Березень

 

 

 

За запитом

Соціально-психологічна служба

 

4

Надавати класним керівникам методичну допомогу з питань підготовки та проведення бесід, годин спілкування щодо профілактики булінгу в учнівському середовищі

За запитом

Соціально-психологічна служба

 

5

Розробити для класних керівників, учителів блок інформаційних відео-презентацій:

«Шкільний булінг: його форми, ознаки, компоненти»;

«Соціальна структура шкільного булінгу: агресор, жертва, спостерігач. Їх основні риси»;

«Кого,  за що і чому булять у школі»; 

«Наслідки шкільного насильства»;

«Що робити: як допомогти дитині-жертві булінгу?»;

«Що робити: як допомогти дитині-агресору?»;

«Булінг: права та обов’язки педагогічних працівників»;

«Шкільний булінг: адміністративна відповідальність»

Протягом навчального року

Соціально-психологічна служба

 

6

Розробити та систематично оновлювати інформаційно-рекомендаційні модулі для  батьків:

  • пам’ятка «Маркери булінгу»,
  • «Як допомогти дітям упоратися з булінгом»,
  • « Як навчити дітей безпечній поведінці в Інтернеті»
  •  « Що робити якщо твоя дитина стала жертвою булінгу»;
  • « Як не загубити дитину в Інтернеті»;
  • «Кібербулінг: способи розпізнання і захист дитини»

Протягом навчального року

Соціально-психологічна служба

 

7

Підготувати інформаційно-рекомендаційні модулі для учнів  з тематики протидії проявам різних видів насильства:

- «Різні види насильства та їх прояви»,

- «Насильство: як протидіяти?»,

- «Як протистояти тиску однолітків?»,

- «Що робити і де шукати допомоги? Адреси та телефони», 

- «Якщо в тебе проблема – куди звернутися по допомогу»,

-  «Що варто знати у непростий час»,

- «Що мені робити, якщо станеться щось надзвичайне?»

Протягом навчального року

Соціально-психологічна служба

 

8

Інформувати школярів про  кримінальну та адміністративну відповідальність  за суспільно-небезпечні дії у тому числі булінг.

 Згідно з річним планом

Соціально-психологічна служба

 

9

Провести роботу щодо ознайомлення учнів з основними положеннями Конвенціїї ООН про права дитини та відповідних законодавчих актів України

 Згідно з річним планом

Соціально-психологічна служба

 

10

Підтримувати в актуальному стані куточки правової освіти «Права дітей», «Відповідальність батьків за виховання дитини» на сайті ліцею та на стенді «Соціально-психологічна служба інформує»

Протягом навчального року

Соціально-психологічна служба

 

11

На сайті ліцею розмістити інформацію для батьків:

  • «Відповідальність батьків за виховання дитини»,
  • «Права дитини»,
  •  «Заохочення дитини в родині»,

- «Ваш син (донька) навчається в ліцеї…»

Протягом навчального року

Соціально-психологічна служба

 

12

Продовжити роботу консультативних пунктів «Скринька довіри».

Протягом навчального року

Соціально-психологічна служба

 

13

Проводити індивідуальне  консультування та психологічну підтримку учнів, батьків, педагогів та інших працівників ліцею які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу.

Протягом року за запитом

Соціально-психологічна служба

 

3. Просвітницько-профілактична робота

1

Залучати до просвітницької роботи громадські, батьківські, молодіжні організації щодо знання всіма учасниками освітнього процесу своїх прав, способів дій та реагування на випадки булінгу.

Протягом навчального року

Чудак С.Є.

 

2

Організувати співпрацю із територіальними підрозділами Національної поліції (ювенальної превенції), Управлінням юстиції, Службами у справах дітей щодо профілактичної роботи та протидії проявам булінгу (цькування).

Протягом навчального року

Чудак С.Є

 

3

У рамках проекту «Шкільний офіцер поліції» організувати цикл зустрічей учнів  з представниками   Національної Поліції України на тему: « Що таке булінг?»

Згідно з планом роботи на рік

Чудак С.Є.

 

4

Забезпечити оприлюднення на вебсайті ліцею, на інформаційних стендах та при проведенні інструктажів:

-правил поведінки здобувачів освіти і ліцеї;

-плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу;

-процедури подання учасниками освітнього процесу заяв про випадки булінгу у ліцеї;

-порядку реагування на доведені випадки булінгу та відповідальність причетних осіб;

-телефонів довіри тощо.

Березень

Чудак С.Є.

 

5

Провести бесіди, години спілкування з учнями:

-«Кібербулінг або агресія в інтернеті» для учнів 9-11класів;

-«Віртуальний терор: тролінг і кібербулінг» для учнів 5-8класів;

-«Що таке булінг у школі? Як його розпізнати» для учнів для учнів 5-8класів;

-«Ти можеш зіграти ключову роль у чиємусь житті» для учнів 9-11класів

 

 

Березень

Березень

 

Лютий

 

лютий

Класні керівники

 

6

Організувати на класних годинах перегляд відеороликів та відео презентацій для учнів 5-11 класів:

 -«Нік Вуйчич про булінг у школі»,

- «Булінг у школі та як з ним боротися – говоримо з Уповноваженим Президента України..»,

Зупиніться!!! МОЯ Історія про Булінг і Кібербулінг»,

- « Прийми себе таким, як є»,

- « Стережіться, бо що посієш, те й пожнеш»  та інші

Лютий-березень

Класні керівники

 

7

На батьківських зборах розглянути питання про права дитини, дотримання їх у родині, вплив сім’ї на формування особистості дитини

Лютий

Класні керівники

 

8

На уроках історії, літератури та інших відпрацьовувати теми особистої гідності історичних постатей та літературних героїв.

Протягом навчального року

Учителі

 

9

З метою здійснення просвітницьких заходів у бібліотеці ліцею організувати добірку літературних та періодичних видань антибулінгової тематики

лютий

Завідувач бібліотеки